برند آماده دوشیزه با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی دوشیزه

نام فارسی برند دوشیزه
نام لاتین برند DUSHIZEH
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
اجزاء برند کلمه DUSHIZEH با حرف درشت D به لاتین و به رنگ سفید در میانه کادر و در احاطه دایره ای قرمز رنگ که در سمت راست خود خط صاف ممتد قرمز رنگی دارد قرار گرفته است ، در قست پایین صفحه نیز همانند بالا دایره توپر قرمز رنگی قرار دارد و کلمه دوشیزه به فارسی نوشته شده به رنگهای سفید و قرمز
دوشیزه
DUSHIZEH